Ing. Dana Svobodová

jednatel, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, odborně způsobilá osoba v požární ochraně

Nová krev - nový elán - každý Váš problém je již předem vyřešen!

 mobil: 723 488 297

 email: dana.svobodova@dmczsro.com