Miroslav Svoboda

jednatel, bezpečnostní technik, odborně způsobilá osoba v požární ochraně, revizní technik pro zásobování požární vodou

Svými zkušenostmi a profesionálními znalostmi Vás vytáhne z každého "průšvihu"!

mobil: 774 736 214

email: miroslav.svoboda@dmczsro.com